คอร์ส เคมี ม.6 เทอม 1+2

คอร์สเรียนเคมีออนไลน์ เลือกระบบเรียน

ลดราคาพิเศษ เฉพาะน้องที่สมัครภายในเวลาที่กำหนด

แนะนำคอร์สเรียนเคมี

รายละเอียดคอร์ส :

“เนื้อหาเคมีม.6 เทอม 1+2
บทเรียนเคมี ที่เรียนตอน เคมีม.6 เทอม 1+2
โดยจะมีเนื้อหาประยุกต์เคมีทฤษฎีเป็นหลักสำคัญดังนี้
• เคมีอินทรีย์
– สารอินทรีย์
– พื้นฐานเคมีอินทรีย์
– การอ่านชื่อสารประกอบเคมีอินทรีย์
– ไอโซเมอร์ริซึม
– สมบัติของสารประกอบเคมีอินทรีย์
– ปฏิกิริยาของสารประกอบเคมีอินทรีย์
– สารประกอบเคมีอินทรีย์ในชีวิตประจำวัน
• พอลิเมอร์
– ความหมายของพอลิเมอร์
– โครงสร้างของพอลิเมอร์
– ปฏิกิริยาการเกิดพอลิเมอร์
– พอลิเมอร์ที่เกิดจากปฏิกิริยา
– การปรับปรุงสมบัติของพอลิเมอร์
– ประโยชน์ของพอลิเมอร์
– การแก้ไขปัญหาขยะจากพอลิเมอร์
* ซึ่งบทเรียนนี้เราควรเรียนให้จบภายใน ม.6 เทอม 2″

รีวิวคะแนนเคมี
รีวิวคะแนนเคมี
ตัวอย่างการสอน พี่กัปตัน เคมีK

ตัวอย่างการสอน พี่กัปตัน เคมีK