คอร์ส เคมี ม.5 เทอม 2

คอร์สเรียนเคมีออนไลน์ เลือกระบบเรียน

ลดราคาพิเศษ เฉพาะน้องที่สมัครภายในเวลาที่กำหนด

แนะนำคอร์สเรียนเคมี

รายละเอียดคอร์ส :

“เนื้อหาเคมีม.5 เทอม 2
บทเรียนเคมี ที่เรียนตอน เคมีม.5 เทอม 2
โดยจะมีเนื้อหาประยุกต์คำนวณเคมีเป็นหลักสำคัญดังนี้
• กรดเบส
– ชนิดของกรดเบส
– การจำแนกชนิดของกรดเบส
– ทฤษฎีของกรดเบส
– ค่าคงที่ของสมดุลที่เกี่ยวข้องกับกรดเบส
– การคำนวณค่า pH pOH [H+] [OH-]
– การคำนวณกรดเบส
• ไฟฟ้าเคมี
– ทบทวนเรื่องเลขออกซิเดชัน
– ศัพท์ที่ควรรู้จัก
– เปรียบเทียบความสามารถในการรับ-จ่าย
– สมการรีดอกซ์
– ดุลสมการรีดอกซ์
– เซลไฟฟ้าเคมี
– เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง
* ซึ่งบทเรียนนี้เราควรเรียนให้จบภายใน ม.5 เทอม 2″

รีวิวคะแนนเคมี
รีวิวคะแนนเคมี
ตัวอย่างการสอน พี่กัปตัน เคมีK

ตัวอย่างการสอน พี่กัปตัน เคมีK

สมัคร ติวฟรีเคมี Midterm กับ TOP IN ONE DAY

X