คอร์ส เคมี ม.4 เทอม 2

คอร์สเรียนเคมีออนไลน์ เลือกระบบเรียน

ลดราคาพิเศษ เฉพาะน้องที่สมัครภายในเวลาที่กำหนด

แนะนำคอร์สเรียนเคมี

รายละเอียดคอร์ส :

“เนื้อหาเคมีม.4 เทอม 2
บทเรียนเคมี ที่เรียนตอน เคมีม.4 เทอม 2
โดยจะมีเนื้อหาพื้นฐานคำนวณเคมีเป็นหลักสำคัญดังนี้
• โมลและสูตรเคมี
– ศัพท์ที่ควรรู้จัก
– การใช้สูตรและแฟคเตอร์เปลี่ยนหน่วย
– มวลอะตอมเฉลี่ย
– กฏทรงมวล
– ร้อยละโดยมวล
– สูตรอย่างง่าย
• สารละลาย
– ชนิดความเข้มข้นของสารละลาย
– การหาความเข้มข้นของไอออน
– การเตรียมสารละลาย
– ปรับแปลงหน่วยความเข้มข้น
– การเตรียมความเข้มข้นจากสารละลาย
– สมบัติบางประการของสารละลาย
• ปริมาณสารสัมพันธ์
– การรวมสมการเคมี
– ปริมาณสารสัมพันธ์ของแก๊ส
– การคำนวณสมการเคมี
* ซึ่งบทเรียนนี้เราควรเรียนให้จบภายใน ม.4 เทอม 2″

รีวิวคะแนนเคมี
รีวิวคะแนนเคมี
ตัวอย่างการสอน พี่กัปตัน เคมีK

ตัวอย่างการสอน พี่กัปตัน เคมีK

สมัคร ติวฟรีเคมี Midterm กับ TOP IN ONE DAY

X