พอลิเมอร์

คอร์สเรียนเคมีออนไลน์ เลือกระบบเรียน
แนะนำคอร์สเรียนเคมี

รายละเอียดคอร์ส :

พอลิเมอร์
บทเรียนเคมี ที่เรียนตอน เคมีม.6 เทอม 1+2
โดยจะมีเนื้อหาประยุกต์เคมีทฤษฎีเป็นหลักสำคัญดังนี้
– พอลิเมอร์
– ความหมายของพอลิเมอร์
– โครงสร้างของพอลิเมอร์
– ปฏิกิริยาการเกิดพอลิเมอร์
– พอลิเมอร์ที่เกิดจากปฏิกิริยา
– การปรับปรุงสมบัติของพอลิเมอร์
– ประโยชน์ของพอลิเมอร์
– การแก้ไขปัญหาขยะจากพอลิเมอร์
* ซึ่งบทเรียนนี้เราควรเรียนให้จบภายใน ม.5 เทอม 2

รีวิวคะแนนเคมี
ตัวอย่างการสอน พี่กัปตัน เคมีK

ตัวอย่างการสอน พี่กัปตัน เคมีK