เคมีอินทรีย์

คอร์สเรียนเคมีออนไลน์ เลือกระบบเรียน
แนะนำคอร์สเรียนเคมี

รายละเอียดคอร์ส :

เคมีอินทรีย์
บทเรียนเคมี ที่เรียนตอน เคมีม.6 เทอม 1+2
โดยจะมีเนื้อหาประยุกต์เคมีทฤษฎีเป็นหลักสำคัญดังนี้
• เคมีอินทรีย์
– สารอินทรีย์
– พื้นฐานเคมีอินทรีย์
– การอ่านชื่อสารประกอบเคมีอินทรีย์
– ไอโซเมอร์ริซึม
– สมบัติของสารประกอบเคมีอินทรีย์
– ปฏิกิริยาของสารประกอบเคมีอินทรีย์
– สารประกอบเคมีอินทรีย์ในชีวิตประจำวัน
* ซึ่งบทเรียนนี้เราควรเรียนให้จบภายใน ม.5 เทอม 2

รีวิวคะแนนเคมี
ตัวอย่างการสอน พี่กัปตัน เคมีK

ตัวอย่างการสอน พี่กัปตัน เคมีK