เคมีม.5 เทอม 2+เคมีม.6 เทอม 1+2

คอร์สเรียนเคมีออนไลน์ เลือกระบบเรียน

ลดราคาพิเศษ เฉพาะน้องที่สมัครภายในเวลาที่กำหนด

แนะนำคอร์สเรียนเคมี

“เนื้อหาเคมีม.5 เทอม 2
บทเรียนเคมี ที่เรียนตอน เคมีม.5 เทอม 2
โดยจะมีเนื้อหาประยุกต์คำนวณเคมีเป็นหลักสำคัญดังนี้
• กรดเบส
– ชนิดของกรดเบส
– การจำแนกชนิดของกรดเบส
– ทฤษฎีของกรดเบส
– ค่าคงที่ของสมดุลที่เกี่ยวข้องกับกรดเบส
– การคำนวณค่า pH pOH [H+] [OH-]
– การคำนวณกรดเบส
• ไฟฟ้าเคมี
– ทบทวนเรื่องเลขออกซิเดชัน
– ศัพท์ที่ควรรู้จัก
– เปรียบเทียบความสามารถในการรับ-จ่าย
– สมการรีดอกซ์
– ดุลสมการรีดอกซ์
– เซลไฟฟ้าเคมี
– เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง

เนื้อหาเคมีม.6 เทอม 1+2
บทเรียนเคมี ที่เรียนตอน เคมีม.6 เทอม 1+2
โดยจะมีเนื้อทฤษฎีเคมีเป็นหลักสำคัญดังนี้
• เคมีอินทรีย์
– สารอินทรีย์
– พื้นฐานเคมีอินทรีย์
– การอ่านชื่อสารประกอบเคมีอินทรีย์
– ไอโซเมอร์ริซึม
– สมบัติของสารประกอบเคมีอินทรีย์
– ปฏิกิริยาของสารประกอบเคมีอินทรีย์
– สารประกอบเคมีอินทรีย์ในชีวิตประจำวัน
• พอลิเมอร์
– ความหมายของพอลิเมอร์
– โครงสร้างของพอลิเมอร์
– ปฏิกิริยาการเกิดพอลิเมอร์
– พอลิเมอร์ที่เกิดจากปฏิกิริยา
– การปรับปรุงสมบัติของพอลิเมอร์
– ประโยชน์ของพอลิเมอร์
– การแก้ไขปัญหาขยะจากพอลิเมอร์
* ซึ่งบทเรียนนี้เราควรเรียนให้จบภายใน ม.5 เทอม 2″

รีวิวคะแนนเคมี
ตัวอย่างการสอน พี่กัปตัน เคมีK

ตัวอย่างการสอน พี่กัปตัน เคมีK