กรดเบส

คอร์สเรียนเคมีออนไลน์ เลือกระบบเรียน
แนะนำคอร์สเรียนเคมี

รายละเอียดคอร์ส :

กรดเบส
บทเรียนเคมี ที่เรียนตอน เคมีม.5 เทอม 2
โดยจะมีเนื้อหาประยุกต์คำนวณเคมีเป็นหลักสำคัญดังนี้
• กรดเบส
– ชนิดของกรดเบส
– การจำแนกชนิดของกรดเบส
– ทฤษฎีของกรดเบส
– ค่าคงที่ของสมดุลที่เกี่ยวข้องกับกรดเบส
– การคำนวณค่า pH pOH [H+] [OH-]
– การคำนวณกรดเบส
* ซึ่งบทเรียนนี้เราควรเรียนให้จบภายใน ม.5 เทอม 2

รีวิวคะแนนเคมี
ตัวอย่างการสอน พี่กัปตัน เคมีK

ตัวอย่างการสอน พี่กัปตัน เคมีK