สมดุลเคมี

คอร์สเรียนเคมีออนไลน์ เลือกระบบเรียน
แนะนำคอร์สเรียนเคมี

รายละเอียดคอร์ส :

สมดุลเคมี
บทเรียนเคมี ที่เรียนตอน เคมีม.5 เทอม 1
โดยจะมีเนื้อหาประยุกต์คำนวณเคมีเป็นหลักสำคัญดังนี้
• สมดุลเคมี
– การเกิดสมดุล
– การรบกวนสมดุล
– ค่าคงที่ของสมดุล
– การรบกวนความเข้มข้น ความดัน อุณหภูมิ กับ ค่าคงที่สมดุล
– ความสัมพันธ์ของค่าคงที่สมดุล
– ค่าคงที่ของการละลาย
– สมดุลเคมีในอุตสาหกรรม
* ซึ่งบทเรียนนี้เราควรเรียนให้จบภายใน ม.5 เทอม 1

รีวิวคะแนนเคมี
ตัวอย่างการสอน พี่กัปตัน เคมีK

ตัวอย่างการสอน พี่กัปตัน เคมีK