ปริมาณสารสัมพันธ์

คอร์สเรียนเคมีออนไลน์ เลือกระบบเรียน
แนะนำคอร์สเรียนเคมี

รายละเอียดคอร์ส :

ปริมาณสารสัมพันธ์
บทเรียนเคมี ที่เรียนตอน เคมีม.4 เทอม 2
โดยจะมีเนื้อหาพื้นฐานคำนวณเคมีเป็นหลักสำคัญดังนี้
• สารละลาย
– ชนิดความเข้มข้นของสารละลาย
– การหาความเข้มข้นของไอออน
– การเตรียมสารละลาย
– ปรับแปลงหน่วยความเข้มข้น
– การเตรียมความเข้มข้นจากสารละลาย
– สมบัติบางประการของสารละลาย
• ปริมาณสารสัมพันธ์
– การรวมสมการเคมี
– ปริมาณสารสัมพันธ์ของแก๊ส
– การคำนวณสมการเคมี
* ซึ่งบทเรียนนี้เราควรเรียนให้จบภายใน ม.4 เทอม 2

รีวิวคะแนนเคมี
ตัวอย่างการสอน พี่กัปตัน เคมีK

ตัวอย่างการสอน พี่กัปตัน เคมีK