คอร์ส Combo Basic

คอร์สเรียนเคมีออนไลน์ เลือกระบบเรียน
แนะนำคอร์สเรียนเคมี

รายละเอียดคอร์ส :

“เนื้อหาปูพื้นฐานทฤษฎี
บทเรียนเคมีที่จำเป็น สำหรับทฤษฎีเคมี
ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญในการใช้เรียนต่อยอดบทต่อไป
• ปรับพื้นฐานทฤษฎี
– พื้นฐานทฤษฎีเคมี
– สรุปแบบจำลองอะตอม
– สมบัติทั่วไปของตารางธาตุ
– พันธะเคมี
– การเขียนสมการและดุลสมการ
– สารประกอบไอออนิกที่ละลายน้ำและไม่ละลายน้ำ
– เลขออกซิเดชัน
* ซึ่งควรเรียนก่อนเรียนคอร์ส ม.4 เทอม 2 ม.5 เทอม 1 และ ม.5 เทอม 2

เนื้อหาปูพื้นฐานคำนวณ
บทเรียนเคมีที่จำเป็น สำหรับทฤษฎีคำนวณเคมี
ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญในการใช้เรียนต่อยอดบทต่อไป
• ปูพื้นฐานคำนวณ
– โมลและสูตรเคมี
– สารละลาย
– ปริมาณสารสัมพันธ์
* ซึ่งควรเรียนก่อนเรียนคอร์ส ม.5 เทอม 1 และ ม.5 เทอม 2″